Rregullat e shtëpisë

Që të kemi një rrjet që punon per të gjithë, ne duhet ta mirëmbajmë atë. Prandaj, ju lutem qe raportet dhe updatet tuaja të jenë sa më civile, kuptimplotë dhe të rëndësishme. Poshtë janë të shkruara rregullat që vijnë me përdorimin e shërbimit Lokalizo.
Shkelja e ndonjë prej rregullave më poshtë ka të ngjarë të çojë në pezullimin e menjëhershëm të llogarisë tuaj kështu që ju nuk do të jeni në gjendje të bëni raporte ose update në Lokalizo. Në disa raste, duke thyer këto rregulla mund të çojë në veprime ligjore kundër jush nga autoritetet ose një palë e dëmtuar. Ju lutemi të jenë të vetëdijshëm se në rrethana të jashtëzakonshme Lokalizo mund të jetë i detyruar me ligj për të zbuluar informacionin e regjistrimit tuaj dhe / ose adresën IP për autoritetet.
  • Jo komente shpifëse Një koment shpifës është i aftë të dëmtoj reputacionin e një personi ose organizate. Nëse paditeni ju mund të mbaheni përgjegjës për dëmet dhe shpenzimet e konsiderueshme.
  • Mos përfshini njerëzit e tjerë në raportet tuaja.. Lokalizo nuk duhet të përdoret për raporte që përfshihet një person; ju nuk duhet të identifikoni asnjë si një keqbërës me emrin , përshkrimin ose adresën e tyre. Raportet për sjellje anti-sociale, abuzim i kafshëve,thyerje e rregullave të parkimit, aktivitet kriminal etj nuk duhen të raportohen në Lokalizo - ju do të gjeni se komuna juaj ka një lidhje telefonike për këto lloje të çështjeve, ose të ishte më mire ti raportoni ato drejtpërdrejtë tek policia.
  • Mos postoni mesazhe që janë të paligjshme, ngacmuese, shpifëse, abuzive, kërcënuese, të dëmshme, të turpshme, profane, të orientuara seksualisht, homofobike ose racore.
  • Mos e përdorni faqen e internetit si një vend per ankesa personale për njerëzit apo organizatat e tjera.
  • Sharjet ndalohen Njerëzit e të gjitha moshave të lexojnë dhe kontribuojnë në Lokalizo. Ju lutem, mos përdorni fjalë vulgare ose fjalë të tjera të cilat mund ti ofendojnë ata.
  • Mos dergoni spam ose shume raporte. Mos postoni të njëjtin mesazh, ose mesazhe shumë të ngjashme me të tjerat, më shumë se një herë.
  • Jeni të vetëdijshëm se raportet dhe updatet Lokalizo janë shfaqur publikisht në faqen e internetit. Për këtë arsye, ju lutem mos përfshini të dhënat personale të tilla si adresën apo numrin e telefonit tuaj (ose të një personi tjetër) në raportin tuaj fillestar - këto mund të jipen kur komuna hyn në kontakt me ju. Kjo është për sigurinë tuaj dhe për të gjithë ata që përdorin këtë shërbim. Të gjitha raportet dhe updatet mund të bëhen në mënyrë anonime duke bërë untick kutinë 'Shfaq emrin tim publikisht'.
  • Bisedoni me njerëz të tjerë në internet me të njëjtën shkallë të civilizimit ashtu si do të bisedonit offline. Lokalizo lejon komentet anonime, por anonimiteti nuk duhet të përdoret si një mbulesë për komentet e papërshtatshme ose abuzive..