Njoftimet me email dhe RSS-at lokal

Lokalizo ka një llojllojshmëri të RSS-it dhe njoftimeve me email për probleme lokale, duke përfshirë edhe njoftime për të gjitha probleme brenda lagjes apo qarkut apo të gjitha problemet brenda distancës së caktuar të lokacionit.

Për të parë se çfarë njoftimesh lokale kemi për ju, ju lutemi shenoni kodin tuaj postar apo emrin e rrugës dhe lagjes

Disa foto nga raportimet e fundit