Të gjitha raportet

Kjo është përmbledhje e të gjitha raporteve në këtë faqe. Zgjedh një institucion të caktuar për t'i parë raportet e dërguara te ai.

Emri Probleme
të reja
Probleme
të vjetra
Probleme
të vjetra/të panjohura
Rishtazi
të rregulluara
E vjetër
e rregulluar
Komuna e Deçanit 0 0 2 0 0
Komuna e Dragashit 0 0 0 0 0
Komuna e Ferizajit 0 0 4 0 2
Komuna e Fushë Kosovës 0 0 0 0 0
Komuna e Gllogocit 0 0 0 0 0
Komuna e Graçanicës 0 0 0 0 0
Komuna e Gjakovës 0 0 18 0 4
Komuna e Gjilanit 0 0 5 0 0
Komuna e Hanit të Elezit 0 0 2 0 5
Komuna e Istogut 0 0 0 0 0
Komuna e Junikut 0 0 0 0 0
Komuna e Kaçanikut 0 0 12 0 0
Komuna e Kamenicës 0 0 0 0 0
Komuna e Klinës 0 0 1 0 0
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 0 0
Komuna e Lipjanit 0 0 1 0 0
Komuna e Malishevës 0 0 0 0 0
Komuna e Mamushës 0 0 0 0 0
Komuna e Mitrovicës 0 0 0 0 0
Komuna e Novobërdës 0 0 0 0 0
Komuna e Obilicit 0 0 1 0 0
Komuna e Parteshit 0 0 0 0 0
Komuna e Pejës 0 0 3 0 1
Komuna e Podujevës 0 0 4 0 1
Komuna e Prishtinës 0 0 75 0 1
Komuna e Prizrenit 0 0 0 0 0
Komuna e Rahovecit 0 0 1 0 0
Komuna e Ranillugut 0 0 0 0 0
Komuna e Skënderajit 0 0 6 0 1
Komuna e Shtimes 0 0 0 0 0
Komuna e Suharekës 0 0 1 0 0
Komuna e Vitisë 0 0 0 0 0
Komuna e Vushtrrisë 0 0 0 0 0
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 0 0
Komuna e Zveçanit 0 0 0 0 0